Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyň azerbaýjan dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy

AŞGABAT, 8-nji dekabr (TDH). Şu gün Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň

15.12.2020 Giňişleýin