Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenilip geçildi

Goja göwünleriň galkynan güni

13.05.2022 Giňişleýin