Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Habarlaşmak üçin

Mary welaýat häkimliginiň "Marygurluşyk" önümçilik birleşigi

Mary şäh., Muhadow ýaşaýyş jaý toplumynyň Çemenzarlyk köç., 124-nji j. 8-00-522-1-08-85

Mary welaýat häkimliginiň Mary welaýat Jemagat hojalygy birleşigi

Mary şäh., Ýeňişiň 50 ýyllygy köç., 44-nji j. 8-00-522-5-67-00 8-00-522-5-5-62-92

Mary welaýat häkimliginiň Mary welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirligi

Mary şäh., Peşanaly ýolunyň 1-nji j. 8-00-522-5-62-79

Mary welaýat häkimliginiň "Maryýolgurluşyk" önümçilik birleşigi

Mary şäheriniň Baýramhan köçesi 8-00-522-5-75-55

Mary welaýat häkimliginiň Düýpli gurluşyk müdirligi

Mary şäh., Türkmenabat köç., 12-nji j. 8-00-522-5-62-79

Mary welaýatynyň Häkimliginiň "Bagt köşgi" toý dabaralary we hyzmatlar merkezi

Mary şäh., Aşgabat köç., 2-nji j. 8-00-522-6-35-99

Mary welaýat häkimliginiň Mary welaýat Tehniki tükelleýiş edarasy

Mary wel., Mary şäh., Mollanepes köç., 3-nji j. 8-00-522-6-73-90

Mary welaýat häkimliginiň Mary welaýat Ýaşaýyş jaý biržasy

Mary şäh., Kemine köç., 35-nji j. 8-00-522-4-62-86

Mary welaýatynyň häkimliginiň Mary welaýat häkimliginiň Baýramaly ýöriteleşdirilen gurluşyk dolandyrmasy

Baýramaly şäh., Nyýazow şaýolynyň, 4-nji j. 8-00-564-6-91-22

Mary welaýat häkimliginiň Sakarçäge etrabyndaky 6-njy başlangyç hünär okuw mekdebi

Sakarçäge etr., Sakarçäge şäh., Merw köç., 48-nji j. 8-00-564-5-34-41

Mary welaýat häkimliginiň Mary etrabyndaky 7-nji başlangyç hünär okuw mekdebi

Mary etrabynyň "Hakykat" daýhan birleşigi 8-00-522-2-16-06

Mary welaýat häkimliginiň Murgap etrabyndaky 8-nji başlangyç hünär okuw mekdebi

Murgap etrabynyň "Täze durmuş" daýhan birleşigi

Mary welaýat häkimliginiň Baýramaly şäherindäki N 9-njy başlangyç hünär okuw mekdebi

Baýramaly şäh.,Raýdaşlyk köç., 5-nji j. 8-00-564-6-84-12

Mary welaýat häkimliginiň Ýolöten etrabyndaky N 10-njy başlangyç hünär okuw mekdebi

Mary etrabynyň Momotaý geňeşligi 8-00-560-6-13-53