Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenilip geçildi

Lukmanlara ak arzuwlar edildi

14.10.2023 Giňişleýin