Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

6-njy awgust Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň günüdir

Gözel binalaryň ussatlary

04.08.2023 Giňişleýin