Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Düýn welaýatymyzda Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Ýyllar geçip, ýene dolduň gujaga

23.06.2022 Giňişleýin