Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Ajaýyp şygryň dabarasy

MAGTYMGULY PYRAGY — BELENT YLHAM ÇEŞMESI BAGTYÝAR TÜRKMEN ÝAŞLARY — NESIHATYŇ TEŞNESI

06.09.2023 Giňişleýin