Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

GURBAN BAÝRAMYŇYZ GUTLY, SADAKALARYŇYZ KABUL BOLSUN!

On iki aýdan geldi gurban

23.07.2021 Giňişleýin