Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni bellenilip geçildi

Şatlyk-şowhuna beslendi

17.09.2021 Giňişleýin