Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Ajap eýýamymyzyň binalary

Täze ýaşaýyş jaýlary ulanylmaga berildi

18.04.2024 Giňişleýin