Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy dabaraly bellenilip geçildi

Baýramçylyk dabarasy dag aşdy

11.05.2021 Giňişleýin