Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi: ösüşlere badalga

Welaýat häkimliginde bolan maslahat

01.03.2022 Giňişleýin