Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga

Bähbitli işleriň subutnamasy

25.09.2023 Giňişleýin