Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly bellenildi.

Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly bellenildi.

02.09.2021 Giňişleýin