Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

TÄZE DESGANYŇ DÜÝBI TUTULDY

Dowamly ýyllardan bäri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz goňşy Owganystan Yslam Respublikasynyň halkyna parahat

15.12.2020 Giňişleýin