Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Bütindünýä welosiped güni dabaraly bellenilip geçildi

Welosipedli ýöriş geçirildi

08.06.2021 Giňişleýin