Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Bütindünýä çilimkeşlige garşy göreş güni bellenilip geçildi

Möhüm meselä bagyşlandy

02.06.2021 Giňişleýin