Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

«GERÇEGIŇ» ÝEŇIŞLI MENZILLERI

Hormatly Prezidentimiziň başyny başlan täze taryhy eýýamynyň ýyllarynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüş-özgerişleriň ýoly bilen ýeňişli

01.12.2020 Giňişleýin