Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni

Ýaňlansyn dünýäde bala gülküsi!

01.06.2024 Giňişleýin