Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi: ösüşlere badalga

Döwrüň täze wezipeleri

13.10.2023 Giňişleýin