Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Bakylygyň ýaňy bardyr, türkmen-özbek dostlugynda!

Bakylygyň ýaňy bardyr, türkmen-özbek dostlugynda!

18.11.2022 Giňişleýin