Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Ýaşulularyň halkara güni dabaraly bellenilip geçildi

Döwletli öýleriň töresi

04.10.2021 Giňişleýin