Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy dabaraly bellenilip geçildi

Mertler ýüreklerde baky ýaşaýarlar

10.05.2023 Giňişleýin