Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy dabaraly bellenilip geçildi

Eziz Watan, gutly bolsun baýramyň!

04.10.2023 Giňişleýin