Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

TÄZE MEKDEP

Bilimler we talyp ýaşlar güni welaýatymyzyň Tagtabazar etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginiň Oktýabr

01.12.2020 Giňişleýin