Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

"Ýylyň zenany" bäsleşiginiň welaýat tapgyrynda

Eli çeper, dili şeker zenanlar

02.03.2021 Giňişleýin