Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Welaýatymyzyň ýüpekçileriniň zähmet ýeňşi

Belent sepgit eýelendi

01.06.2023 Giňişleýin