Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Welaýatymyzda galla oragyna guramaçylykly girişildi

Halkym yhlasyndan tapýar kemaly, ýaşaýşyň dowamat — dowamy, bugdaý!

08.06.2021 Giňişleýin