Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Gant şugundyry: aralyk ekiniň ekişi

Bol hasylyň düýbi tutulýar

05.07.2023 Giňişleýin