Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Oba hojalygy : ösüş-özgerişler ýoly bilen

Göwne guwanç çaýýar ynsan zähmeti

10.01.2022 Giňişleýin