Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Tohumyňyz müňlesin, edermen pagtaçylar!

Welaýatymyzda gowaça ekişine girişildi

26.03.2021 Giňişleýin