Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Düýn bütindünýä saglyk güni dabaraly bellenilip geçildi

Kalplary joşduran welosipedli ýöriş

08.04.2021 Giňişleýin