Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Arkadagyň ýoly salyp dur ýalkym, eşretli günlerde ýaşaýar halkym.

Baky bagtyň goýnunda

27.08.2021 Giňişleýin