Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin
Ähli täzelikler Oba hojalygy Saglyk goraýyş we Sport Medeniýet we Bilim Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby Syýasat habarlary Gurluşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Türkmenistanda ýokary tehnologiýaly senagat toplumlary kemala gelýär

Döwlet Baştutanymyz welaýatymyzda ägirt uly “Galkynyş” gaz känindäki nobatdaky guýularyň hem-de täze binanyň gurluşygyna badalga berdi

24.08.2021 Giňişleýin