Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport. Sport. Sport.

30.03.2021

Ýolöten etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebiniň şepagat uýasy Nabat Gylyjowa bu ýerde çärýek asyrdan bäri yhlasly zähmet çekip gelýär. Ol tälimçileriň we türgenleriň berk bedenli we sagdyn bolmagy ugrunda alada edip, olary lukmançylyk gözegçiliginden yzygiderli geçirip durýar. Şonuň üçin hem tälimçileriň we türgenleriň arasynda N. Gylyjowanyň ady uly hormat bilen tutulýar.

SURATDA: etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebiniň şepagat uýasy Nabat Gylyjowanyň türgenleriň saglygyny gözden geçirýän pursaty.
Surata düşüren Çary AMANGELDIÝEW.