Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

19.03.2021

Welaýat stomatologiýa merkezinde öz işine ezber lukmanlaryň ençemesi zähmet çekýär. Şolaryň biri hem merkeziň diş bejeriş bölüminiň müdiri Şatlyk Nepesowdyr.
Işine ökde lukman Ş. Nepesow diş bejeriş bölümine yhlasly ýolbaşçylyk edip, bu ýere gelýän näsaglaryň güler ýüz bilen garşylanylmagyny gazanýar. Bölümde edilýän şeýle aladanyň netijesinde raýatlarymyz lukmandan hoşal bolup, ýürekden alkyş aýdýarlar.

SURATDA: diş bejeriş bölüminiň müdiri Şatlyk Nepesow iş wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.