Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

17.02.2023

Ýurdumyzda ýaş nesillere bilim-terbiýe bermek, olary kämil derejede durmuş ýoluna atarmak bilim işgärleriniň paýyna düşýär. Murgap etrabyndaky 37-nji orta mekdebiň matematika mugallymy Ýazjemal Ataýewa hem bu ugurda ençe ýyldan bäri yhlasly zähmet çekýär.

Ýazjemal mugallym okuwçylara matematika dersinden sapak bermek bilen, olaryň bilimini artdyrýar. Munuň üçin Ýazjemal mugallymyň ady uly hormat bilen tutulýar.

SURATDA: Ýazjemal mugallym sapak wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.