Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

19.05.2022

Ýaş nesillere bilim hem terbiýe bermekde jan aýaman işleýän mugallymlaryň biri-de Ogulbagt Hojadurdyýewadyr. Mugallym Sakarçäge etrabynyň Gurban Gurbanow adyndaky 17-nji orta mekdebinde iňlis dili dersi boýunça okuwçylara sapak berýär. Işjanly mugallym kärdeşleriniň arasynda uly abraýdan peýdalanýar.
Ogulbagt mugallym okuwçylara dil öwretmekden daşary müdiriň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary bolmak bilen, ol okuwçylaryň tertibine, bildirilýän talaplary, düzgünleri berjaý edişine gözegçilik edýär. Mugallym okuwçylar bilen birlikde mekdebiň içinde dürli çäreleri guraýar.

SURATDA: Ogulbagt Hojadurdyýewa sapak wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.